Master i PEC Tychy partnerami półmaratonu

Instytucje dające duże wsparcie przy organizacji naszego Tyskiego Półmaratonu to także firmy, które służą nam wszystkim w codziennym życiu.
Poznajcie naszych kolejnych partnerów.

Master – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym, spełniającym najwyższe wymagania Klientów przedsiębiorstwem, wykonującym kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka specjalizuje się w wywozie odpadów, unieszkodliwianiu, selektywnej zbiórce oraz energetyce odnawialnej. Master zapewnia swoim Klientom kompleksowość świadczonych usług w zakresie gospodarki odpadami i obrotu surowcami wtórnymi, polegającą na zagospodarowaniu wytwarzanych odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.
www.master.tychy.pl

PEC Tychy czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach jest nowoczesnym i ekologicznym przedsiębiorstwem, którego celem jest niezawodne dostarczanie ciepła, oraz zapewnienie wszystkim klientom dostępu do szerokiej gamy oferowanych usług, na wysokim poziomie technicznym i korzystnych warunkach ekonomicznych.
Obecnie PEC Sp. z o.o. w Tychach prowadzi działalność ciepłowniczą na terenie dwóch gmin: Tychy i Łaziska Górne.
Głównym celem działalności PEC Sp. z o.o. w Tychach w zakresie posiadanych koncesji jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja oraz obrót energią cieplną na potrzeby odbiorców w zakresie centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto PEC Sp. z o.o. realizuje szereg inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu zawieszonego PM10 oraz zmniejszenie poziomu emisji CO2.
www.pec.tychy.pl