Podgląd trasy I Biegu Jelenia

Leci mały i nie do końca precyzyjny podgląd trasy I Biegu Jelenia … a dlaczego tak?
Żebyście nam nie zadeptali krzaków i nie wynieśli błota z lasu przed biegiem !
Kto już przebiera kopytami na myśl o niedzieli ??? 😉