Pomagamy Tyskiemu Hospicjum

W tym roku wspomagamy Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach !!!
Na półmaratonie będziecie mogli wesprzeć Hospicjum i zasięgnąć informacji o jego działalności.
 
Hospicjum Św. Kaliksta z Tychów zapewni m.in:
1. Punkt informacyjny dotyczący Hospicjum, czyli jaką jest placówką, jaką działalność prowadzi, kto może być skierowany do Hospicjum, co jest podstawą do przyjęcia do poradni paliatywnej, opieki domowej oraz na oddział stacjonarny,
2. Punkt informacyjny dotyczący chorób nowotworowych i profilaktyki nowotworowej, w którym konsultacji będzie udzielał lekarz onkolog,
3. Punkt informacyjny dotyczący jak radzić sobie z bólem, zwłaszcza przewlekłym, gdzie konsultować będzie lekarz specjalista medycyny paliatywnej
4. Punkt informacyjny dotyczący opieki nad chorym leżącym, łącznie z demonstracją, gdzie pielęgniarki i opiekunowie medyczni udzielą cennych porad
5. Punkt informacyjny dotyczący radzenia sobie w sytuacjach trudnych (choroba bliskiej osoby, zbliżająca się śmierć, żałoba), gdzie porad będzie udzielać psycholog
6. Stoisko z łakociami, lemoniadą i zupą
7. Stoisko z ręcznymi wyrobami, które zostały wykonane przez pacjentów, mieszkańców DPS Domu Hospicyjnego oraz wolontariuszy
8. stanowisko malowania twarzy, zabaw i konkursów.
 
Ogólne informacje o Hospicjum.
Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach swoją działalność prowadzi od 1993 roku. W ramach Hospicjum działają:
– Poradnia Medycyny Paliatywnej
– Hospicjum domowe – opieka domowa
– Oddział Medycyny Paliatywnej – Oddział Stacjonarny
 
W budynku Hospicjum mieści się również :
– Dom Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym zajmującym się opieką paliatywną, która dedykowana jest dla osób z określonymi chorobami nieuleczalnymi, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie.
Choroby kwalifikujące się do opieki paliatywnej, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Są to przede wszystkim choroby nowotworowe, ale również choroba AIDS, układowe choroby zanikowe układu nerwowego, następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności układu oddechowego, kardiomiopatie, owrzodzenia odleżynowe.
 
Celem podejmowanych działań jest podniesienie i utrzymanie dobrej jakości życia chorych i ich rodzin na czas choroby, poprzez leczenie (łagodzenie) objawów, które powodują cierpienie: najczęściej bólu, ale także wielu innych (np. duszności, wymiotów, braku apetytu).
 
Zespół hospicyjny składający się, z lekarzy, pielęgniarek, opiekunów medycznych, psychologa, fizjoterapeutę, kapelana i wolontariuszy sprawuje opiekę holistyczną wobec chorych i ich rodzin niosąc ulgę w cierpieniu fizycznym oraz psychicznym.
 
Działalność opieki paliatywnej jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, co dla pacjentów Hospicjum oznacza, że pomoc i opieka świadczone są bezpłatnie.