Świadectwa woli w pakietach startowych!

Świadectwa woli w Waszych pakietach startowych!

Dlaczego?
Włączyliśmy się z naszym biegiem w promocję polskiej transplantologii wspierając inicjatywę „Zwykła Karta – Niezwykły Dar”, w ramach której przekazywane są świadectwa woli. Inicjatywa jest częścią Biegu po Nowe Życie – projektu rozpoczętego w 2011 roku, którego celem jest edukacja w zakresie transplantacji narządów, budowanie społecznego poparcia dla transplantacji, upowszechnianie świadectw woli oraz zachęcanie do świadomego dawstwa narządów. Ideę promują aktorzy, muzycy, artyści, sportowcy, autorytety polskiej medycyny transplantacyjnej, przedstawiciele nauki i mediów, którzy dwa razy w roku spotykają się w wyjątkowym marszu nordic walking z osobami po przeszczepieniu. Najbliższy 19. Bieg po Nowe Życie odbędzie się 18 września w Muzeum Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie.

Czym jest świadectwo woli?
Świadectwo woli to wyrażenie woli że, w razie śmierci, zgadzacie się na to, by Wasze narządy można było przeszczepić osobie chorej, dzięki czemu otrzyma ona nowe życie. To ważne dla lekarzy i Waszych rodzin. Mimo iż prawo w Polsce pozwala pobrać narządy od zmarłego, który za życia nie wyraził sprzeciwu, lekarze zawsze rozmawiają z rodziną zmarłego i pytają czy za życia nie wyraził on takiego sprzeciwu ustnie. Często rodzina nie wie jaka jest wola zmarłej bliskiej osoby, bo nigdy nie było rozmów na ten temat. A wystarczyłaby prosta decyzja – świadectwo woli, które pomaga rodzinie zmarłego oraz lekarzom w uszanowaniu woli zmarłego, zaakceptowaniu decyzji i tym samym pomocy osobie, która czeka na drugie życie. I takie świadectwo woli otrzymacie od nas w pakiecie startowym!